Tankert, tangazdaság

A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankertje Makó Város legrégebbi mezőgazdasági szakképzést szolgáló tanüzem. Jogelődjét még az 1970 – es években alapította a város akkori vezetése. A területet az akkori Lenin és József Attila Mgtsz tulajdonában levő termál kertészetből és szántó területből alakították ki, 4,3 hektárnyi méretben. A tankert létrehozásának célja, az akkori Juhász Gyula Kertészeti és Egészségügyi Technikum részére gyakorlóhely biztosítása. Az iskola neve is mutatja, hogy akkor az iskolában kertészeti képzés folyt, ami meghatározta a tankert növényállományát (gyümölcsös, szőlő) A kertben fűthető növényház is épült. A fűtést a szomszédos Lenin Mgtsz termálkertészete biztosította. Ugyanezt a termálvizet használta a tankert a későbbiekben felépült oktatási épületek („faházak”) fűtésére is.

 

1978 – tól – az akkori városi vezetés döntése alapján – folyamatosan megszűnt a kertész képzés és helyette beindult a mezőgazdasági áruforgalmazó képzés. A tankert eszközállományát ehhez a képzéshez kellet fejleszteni. Mérőeszközök, minősítéshez alkalmazott segédeszközök, szabványgyűjtemények kerültek beszerzésre. A mezőgazdasági áruforgalmazó képzés tantervébe jól illeszkedett a tankert eszközállomány valamint a zöldség-, gyümölcs-, és dísznövény kertészete.

1991 –től az akkori kormányzat . a Nemzeti Földalapból – 200 hektár területet biztosított a Juhász Gyula Szakközépiskola részére, a mezőgazdasági gyakorlati képzés biztosítása céljából. Ekkora készültek el a tankertbe tervezett tanistállók is. 1994 - től – Makó Város Önkormányzata döntése alapján – a mezőgazdasági szakképzés átkerült az akkori Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolába, ami új feladatokat is jelentett a tankert számára. A mezőgazdasági gépész tanulók ettől kezdve aktívan vesznek részt a tankert és a tangazdaság munkájában. Az új feladatok magukkal hozták a tankert épületeinek bővítését, felújítását. Az új fóliaház, terménytároló, juhistálló és a műhely bővítése nagyban hozzájárult a képzés színvonalának emeléséhez. Az új tantermek, a labor, valamint a szociális helyiségek (iroda, öltöző, mellékhelyiségek) a tanulók és a tankerti dolgozók kényelmét és munkakörülményinek javulását szolgálják. A tankert – a színvonalas gyakorlati képzés és a jó felszereltség miatt – kéz ízben is elnyerte a „MINŐSÍTETT TANGAZDASÁG”címet.

2006-tól a tankert ad helyet a dísznövény kertész valamint a zöldségtermesztő képzésnek is.

Az itt termelt zöldségfélét, tojást és dísznövényeket az iskola közvetlenül értékesíti a város közétkeztetéssel foglalkozó intézményeinek és vállalkozóinak. Ezt a bevételt a tankert fejlesztésre fordítja.


Fejlesztési tervek a tanterületen:

Az eszközök elavultságán 2010 óta folyamatosan tudunk javítani, főleg pályázati forrásokból. A mezőgazdasági oktatáshoz 80 millió forintért vásároltunk traktort, kombájnt, szerelő-kocsikat, vetőgépeket, permetező gépet. Pár évvel később új oktatótraktort, hegesztő apparátusokat vásároltunk, majd komplex szerszámkészítő műhelyet rendeztünk be. Összességében a gyakorlati képzés javítására, több mint 160 millió forintot fordítottunk eddig.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. az iskolánk tankertje mellett működő Zöldségcentrum Kft. telephelyén algakutatási és biomassza kísérleteket végez, melynek motorját képezi az iskolai laboratórium, illetve 2020 szeptemberétől jelentős területeken kezdték meg a növénykísérleteket, iskolánk tanulóival együttműködve. Az alga alapú növénykondicionáló szereik mára NEBIH engedéllyel rendelkeznek és piaci bevezetés előtt állnak. Az együttműködés következtében az iskola tankertjére az elmúlt 4 évben közel 100 millió forintot költöttünk, hogy kialakíthassunk egy önfenntartó kisgazdaságot, melyben a diákjaink elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, illetve a mezőgazdasági telephelyek működését. Elkészült a teljes elektromos hálózat rekonstrukciója 3x80 A áramvételezési lehetőséggel, elkészült egy 25 kWh-s napelemrendszer, kialakításra került a termálfűtés, elkészítettünk egy víztisztító rendszert, mely egy 300 méteres fúrt kúthoz kapcsolódik.

A továbbiakban a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. kutatói és diákjaink egy drónos monitoring rendszer kialakítását tűzték ki célul, ennek érdekében megkérték tankertünk légterének kizárólagos használati jogát. 2020 szeptemberében indult el iskolánk és a Precision Planting Hungary cég együttműködése, mely a precíziós vetőgépek fejlesztéséről és kísérleti vetésterületek monitoringjáról, dokumentálásáról szól. 2022 tavaszán fogják iskolánk diákjai és a smart plantig képviselői elvetni az első kísérleti területeken a Bay Zoltán cég drónos monitoringjával megtámogatva a kukorica vetőmagokat. 2022 elején telepített iskolánk tankertjébe az Aquponic System Kft. egy konténeres aqupónia rendszert, mely szintén egy piaci bevezetés előtt álló kísérleti technológia. Diákjaink feladata lesz ebben a rendszerben is a folyamatok dokumentálása, illetve a technológia elsajátítása, a precíziós haltartási rendszerek megismerése. A kutatócégek és a mezőgazdasági trendek folyamatos figyelése után merült fel az ötlet, hogy a tankertünkben kialakítsunk több új létesítményt is. Egyebek mellett egy új precíziós technológiával felszerelt modern növényházat, új mezőgépész műhelyeket, illetve a már meglévő infrastruktúrát az energetikai felújítás mellett egy minden igényt kielégítő monitoring rendszerrel kössük össze. Tesszük ezt azért, hogy az agrárszakképzésben részt vevők mellett és a mezőgazdaságban érdekelt termelők is folyamatosan nyomon követhessék a tankertben folyó tevékenységet, az ország bármely részéről. Teljes joggal merül fel tehát annak szükségessége, hogy iskolánk tankertjét egy modern bemutató üzemmé alakítsuk. A fejlesztési irányunk nem más, mint az agrárdigitalizációhoz kapcsolódó bemutatóüzem kialakítása, mezőgazdasági gépészeti hangsúllyal és a K+F tevékenységek piaci bevezetés előtt álló agrártechnológiáinak bemutatóüzemének kialakítása.

A bemutatóüzemet támogató, már megvalósult kezdeményezések

Az előbb felvázolt infrastrukturális és szakmai oktatás minőségének javítását célzó intézkedések mellett nem felejthettük el, hogy a tanulók és gazdálkodók becsábítása az intézménybe legalább olyan fontos, mint a szakmai oktatás színvonala. Ennek érdekében, már 2013-ban kialakítottuk az iskola új színvilágát, megjelenését – új logót, új jelképeket és új látványterveket készítettünk. Megterveztünk egy logót: a Helyi Diák Terméke védjegyét, melyet a mai napig is alkalmazunk az összes általunk előállított terméken. Előtérbe helyeztük a gyakorlatorientált képzést, illetve azt, hogy a diákok a teljes termelés folyamatába be legyenek vonva. Saját maguk állítják elő a palántákat, saját maguk ültetik, ki, gondozzák, majd takarítják be a termést. Ezután egy díszlettervező által elkészített „Piacos kocsiról” saját maguk értékesítik azt a helyi piacon.